P471431 bELTES 13:  U W a V A E M O E 0G O S X O D A ! RehaRciq bBELTEK" prPLjIaet besplatn&e obzqulenjq ! VELA─→IH PRIObRESTI hOPTOW.E (─RTII TOWAROW, S TXQMATERIALOWATAKE )OTDELXNWH W"YEKTFW GED+IVHMESTI, !+- TOMOBILEJ I DOROGOSTOSTOQ→EJ TEHNIKI w r4briRu "HW↑U KUPITX" Wa¼e obzqeleLji budet translPrMwatxsq zo veletekst4 w TE ENIE GEDELI. hWb9xuljnip 8rh&imapt1y 8g veljfknu: (0172) &4 - 85 - 17 i vel/faksu: hh h (0172) 63 - 87 -a72