P600600 cELTEK 13:1 :10 L    VUV V      V  Q    AW&stawRi ........-.--.. 601 W ) @Tea‖ualxnay afh:a O.... 682  ) 0tegramma TW .......... 606 W Detskij s‖rani↑Ri '.... 64( W h h @ASTROPROGMOZ ←I---II--III-- W ─KgzerVb... Blhznea& .-. 650  ) @Rak ... Streljc .....-- 651  @---------------------------  AKuliLarL&e recept% ..-- 6)% W PKaljndarx ............. 653  ASadowmdam ..-..-.....-- 6)4 W Test ............-..... 655 W h AWeselenxRVi .....-.---- 6%0 W↑ Pgzdraslqjm O.......... 661  OW